ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε

Πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΚΜΑΡ Ε.Π.Ε παράδειγμα του odoo, το ERP Ανοικτού Κώδικα.

Εγκατεστημένες Εφαρμογές

Ιστότοπος
Enterprise website builder
Έργο
Organize and plan your projects
Email Marketing
Σχεδιασμός ,αποστολή και παρακολούθηση emails
Υπάλληλοι
Centralize employee information
Συζήτηση
Chat, mail gateway and private channels
Επαφές
Centralize your address book
Έρευνες
Send your surveys or share them live.